foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

#Meteo #Alert W niedziele 29 października do Polski wkroczy Orkan Grzegorz - będzie łamać drzewa i uszkadzać dachy.

Podtrzymują się wcześniejsze zapowiedzi silnych porywów wiatru na niedzielę. Według dzisiejszych prognoz orkan może się okazać równie niszczycielski, co niedawny Ksawery.

Przemkowska Liga Szachowa pod patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka - II cykl - 28 października 2017 r.

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok".

Europejskie Centrum Okulistyczne OKULIS oraz Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na wykład informacyjny: Zaćma. Objawy i leczenie. 23 października 2017 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

 Zapraszamy na uroczystość nadania nazwy ulicy w Przemkowie imienia księdza Jana Skiby. Uroczystość odbędzie się 12 października 2017 r.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.