foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  Działając w imieniu Gminy Przemków, w związku z treścią informacji zamieszczonej w dniu 28.07.2015 na stronie internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta, niniejszym oświadczam, że zawarte w niej treści nie są zgodne z prawdą i naruszają dobre imię Gminy Przemków, jak i jej władz.

 Informuję, że wskutek braku złożenia oferty wymaganej warunkami konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w mieście Przemków zgodnej z zamieszczonym wraz z ogłoszeniem formularzem niezależna komisja rozpatrywała pozostałe oferty, zgodnie z przepisami, dokonując wyboru wykonawcy, co skutkowało podpisaniem umowy.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy, z dochowaniem wszelkich wymagań proceduralnych przewidzianych prawem.

Jednocześnie nadmieniam, że Gmina, w związku z treścią publicznie rozpowszechnianą i nieprawdziwymi informacjami w tym przedmiocie podejmie w stosunku do Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta, za pośrednictwem kancelarii prawnej, właściwe środki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia i zabezpieczenia interesu prawnego Gminy Przemków.

                                                                                         Burmistrz Przemkowa

                                                                                         Jerzy Szczupak

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

W sobotę 18 lipca 2015, przy świetlicy wiejskiej na Krępie o godzinie 15:00 rozpoczął się piknik rodzinny połączony z otwarciem nowo utworzonego boiska do piłki siatkowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matuszak, Dyrektor Personalna Volkswagen Motor Polska pani Joanna Kaniewska oraz Sołtys Krępy Adam Sadowski.

  Zakończył się projekt realizowany przez Przemkowski Ośrodek Kultury „Wakacje z Pok-iem, kulturalnie i fajnie”, w którym brało udział 35 osób – uczniów przemkowskich szkół. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji KGHM „Polska Miedź” dzieci spędziły ten czas w sposób bardzo urozmaicony.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.