foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wraz z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk. Waldemarem Bartłomiejczakiem serdecznie zapraszają na „Ogólnopolskie dni NATO – Wrocław razem z NATO”, które odbędą się w dniach 8-9 lipca w okolicach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Informujemy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze po rozpatrzeniu odwołania

Stowarzyszenia Wspierania Działań Społecznych "INICJATYWA"

w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na

"Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą na terenie działek 394/2 i 394/3 położonej w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice"

uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Burmistrz Przemkowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

10 maja 2016 . r. podpisana została umowa udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie XVII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Powiat Polkowicki udzielił Gminie Przemków dotacji w wysokości 10.000 zł. Patronat nad imprezą objął Starosta Polkowicki Marek Tramś.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.