foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Przemków oraz Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka zapraszają na Piknik Patriotyczny w dniu 3 maja 2019 r. Park Miejski w Przemkowie.

herb -RM.jpgSzanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Szczegóły sesji dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Przemkowie w zakładce Rada Miejska w Przemkowie.

15 kwietnia 2019 roku samochód ratowniczo - gaśniczy GCBA Jelcz 004 został przekazany do użytkowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie, gmina Góra. Samochód pełnił dotychczas służbę w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie.

7 kwietnia br. w Piotrowicach odbył się już po raz dziewiąty konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną oraz Najsmaczniejszego Mazurka Wielkanocnego pod patronatem Burmistrza Przemkowa, który zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich i Świetlica Środowiskowa w Piotrowicach.  W konkursie udział wzięło 8 sołectw z terenu gminy Przemków: Piotrowice, Karpie, Szklarki, Ostaszów, Krępa, Jędrzychówek, Jakubowo Lubińskie, Wysoka.

Informujemy, że w Gminie Przemków od dnia 8 kwietnia 2019 r. strajk podjęły następujące placówki oświatowe:
 1)    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza  Korczaka w Przemkowie,
 2)    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie,
 3)    Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie,
 4)    Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie ,
 5)    Publiczna szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Przemkowie.
 
Publiczne Przedszkole nr 1 w Przemkowie pomimo wcześniejszej deklaracji normalnej pracy, również przystąpiło do strajku.

We wszystkich strajkujących placówkach została zapewniona opieka dla dzieci, które w czasie strajku będą przebywały w placówkach. Jednakże ze względu  na ograniczoną kadrę pedagogiczną sugerujemy, w przypadku gdy nie stanowi to dla Państwa problemu nieposyłanie dzieci do szkół i przedszkola do momentu odwołania strajku.

Stan na 8 kwietnia godz. 11.00

Kolejna droga dojazdowa do pól na terenie Gminy Przemków zostanie wyremontowana. Tym razem będzie to droga w Wilkocinie. W bieżącym roku zostanie wyremontowany odcinek drogi biegnący przez miejscowość Wilkocin, od drogi wojewódzkiej nr 328 do pól. W przyszłości planuje się remont dalszego odcinka drogi prowadzącego do gruntów rolnych.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z Programu "Działaj Lokalnie". Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.