foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

19 marca zespół taneczny CYKADY działający w Przemkowskim Ośrodku Kultury uczestniczył w VII Polsko – Niemieckim Festiwalu Tańca w Żarach, odnosząc sukcesy we wszystkich kategoriach, w których startowały.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje, że od dnia 01.04.2016r w związku z Programem Rodzina 500+  przyjmuje wnioski.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy  ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych  na bezpłatne spotkania informacyjne z cyklu "ŚRODA Z FUNDUSZAMI"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków


Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) na dzień 07.04.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.
Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 Burmistrz Przemkowa zaprasza do składania ofert

 na usługę psychologa ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Przemkowie ul.10 Lutego 7

 Wymagania niezbędne:

 - Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii, a przede wszystkim w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

 - Ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

 Gmina Przemków uzyskała dofinansowanie w wysokości 91.937,52 zł, na opracowanie gminnego programu rewitalizacji w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Urząd Miejski w Przemkowie zaprasza osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach jako osoby bezrobotne do składania ofert na odbycie stażu w tut. Urzędzie na stanowisku informatyk.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.