foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia po tragicznej śmierci pracowników Zakładów Górniczych Rudna.

Łączymy się w tym ogromnym smutku z rodzinami, najbliższymi i współpracownikami górników, którzy odeszli.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Przemkowie

                   

Burmistrz Przemkowa

 Janusz Matuszak                     Jerzy Szczupak

 W związku z rozstrzygnięciem XVI edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" sołectwom Krępa, Wysoka, Jakubowo Lubińskie, Szklarki, Piotrowice, Wilkocin, Łężce przyznano nagrody finansowe.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

- Przemków – 13 listopada przy Ośrodku Zdrowia Cor-Med , ul. Długa 4

- Chocianów – 14 listopada przy Hali Sportowej, ul. Kasztanowa 5

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Termin składania wniosków i uwag: 18 listopada 2016 r.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.