foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 W związku z rozstrzygnięciem XVI edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" sołectwom Krępa, Wysoka, Jakubowo Lubińskie, Szklarki, Piotrowice, Wilkocin, Łężce przyznano nagrody finansowe.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

- Przemków – 13 listopada przy Ośrodku Zdrowia Cor-Med , ul. Długa 4

- Chocianów – 14 listopada przy Hali Sportowej, ul. Kasztanowa 5

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Termin składania wniosków i uwag: 18 listopada 2016 r.

Burmistrz Przemkowa, Przemkowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Przemkowie, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce zapraszają na IV Marsz Niepodległości oraz odsłonięcie Pomnika Dzieci Wojny w Polsce.

Jeżeli jesteś: w wieku 18-24 lata, osobą nie pracującą i nie uczącą się, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe zgłoś się do projektu pn. "Akcja Aktywizacja-YEI". Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.