foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 16.11.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Srebro dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Baseballu, które odbyły się w Miejskiej Górce w dniach 20-22.10.2017 r. Jest to najważniejszy turniej baseballowy dla kategorii wiekowej 9 – 12 lat, w których uczestniczyli baseballisci z SP nr 1 – Waleczni Przemków.

W sierpniu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno –zabawowego w miejscowościach Piotrowice i Szklarki w Gminie Przemków”.  Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” edycja 2017.

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Przemkowie był wnioskodawcą projektu „Ocalić od zapomnienia”. Projekt obejmował trzy zadania: wycieczkę historyczno-kulturalną do Wrocławia, warsztaty pamiętnikarskie i spotkanie Wieczór wspomnień.

#Meteo #Alert W niedziele 29 października do Polski wkroczy Orkan Grzegorz - będzie łamać drzewa i uszkadzać dachy.

Podtrzymują się wcześniejsze zapowiedzi silnych porywów wiatru na niedzielę. Według dzisiejszych prognoz orkan może się okazać równie niszczycielski, co niedawny Ksawery.

Przemkowska Liga Szachowa pod patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka - II cykl - 28 października 2017 r.

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok".

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.