foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 11 listopada 2015 r. Wieczornica z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie. Zapraszamy!

PRZEMKÓW, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Urząd Miejski w Przemkowie przekazuje informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, że w III kwartale 2015 r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki, Wysoka, Wilkocin, Ostaszów (teren Gminy Przemków) w zakresie monitoringu przeglądowego (sieć).

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2017 Przemków Rights Reserved.