foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Już po raz 19-ty uczniowie z przemkowskich szkół: Zespołu Szkół im. Ireny Sendler i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego oraz z Johannes Gigas Schule w Lügde w Niemczech mieli możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży polsko–niemieckiej. W tym międzynarodowym spotkaniu brało udział łącznie 28 uczniów ze strony polskiej i niemieckiej.

05.06.2017 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka” odbyło się IV Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży OHP „Łączy nas przyroda”. Organizatorem przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP i 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie, przy współpracy z Legnickim oddziałem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz Polskim Związkiem Wędkarskim- Zarządem Okręgu Legnickiego tj. Kołem nr 30 w Przemkowie. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak.

26 maja 2017r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się VII Powiatowy Turniej Interdyscyplinarny „Wiem, Umiem, Rozumiem” pod patronatem Starosty Polkowickiego Marka Tramś.

13-14 maja 2017 r. odbył się II Klasyfikacyjny Turniej Szachowy zorganizowany przez UKS "Szach-Mat" Przemków i Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. 24 maja 2017r. odbyły się w Zespole Szkół w Przemkowie XI Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod patronatem Burmistrza Przemkowa pana Jerzego Szczupaka.

Burmistrz Przemkowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.