foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

13-14 maja 2017 r. odbył się II Klasyfikacyjny Turniej Szachowy zorganizowany przez UKS "Szach-Mat" Przemków i Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. 24 maja 2017r. odbyły się w Zespole Szkół w Przemkowie XI Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod patronatem Burmistrza Przemkowa pana Jerzego Szczupaka.

Burmistrz Przemkowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne szkolenie o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 8 czerwca br. we Wrocławiu.

20 maja br. Lubrza rozbrzmiała piosenką żołnierską podczas IV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Złoty Nenufar”. Pierwsze miejsce w kategorii solistów zdobyła Angelika Maszczak z Przemkowa. Gratulujemy!

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.