foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień zatwierdziła listę laureatów tegorocznego konkursu stypendialnego "zDolny Śląsk". Z powiatu polkowickiego Stypendium „zDolny Śląsk” otrzymało tylko dwoje uczniów. Wśród nich po raz drugi z rzędu Laureatem Stypendium „zDolny Śląsk” wśród uczniów szkół podstawowych został Michał Dźwigaj, którego nagrodzono za osiągnięcia naukowe.

Przy okazji remontu chodnika na ul. Kościuszki, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podjął decyzję o wymianie ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dotychczasowe ogrodzenie istniało od początku wybudowania placówki.

  W dniach 22-29 października rozegrane zostały III Igrzyska Szkolne w szachach klasycznych w miejscowości Drzonków w województwie lubuskim - pierwszy krok do mistrzostwa. W dwóch grupach rywalizowało 110 zawodników z całej Polski.

Zakończono realizację projektu pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników - etap II obejmujący ulice Nową, Ratuszową, Plac Kościelny i część ulicy Kościuszki”. W lipcu 2017 r. Burmistrza Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o udzielenie Gminie Przemków dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 30.11.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

W sobotę, 25 listopada, odbędą się kościele p.w. W.N.M.P w Przemkowie Zaduszki Strażackie. Plan zaduszek: godz. 15.00 – różaniec, godz. 15.30 – msza św. za zmarłych strażaków.

Grand Prix X Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia” trafił do Przemkowianki - Angeliki Maszczak, za wykonanie piosenki pt.:„Historie zagubione”.

13 listopada br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Członka Zarządu Jerzego Michalaka, umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ulice Akacjową i Topolową.

Przemkowska Liga Szachowa pod patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka - II cykl - 19 listopada 2017 r.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.