foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  24 lipca 2015 r. upłynął termin składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

 Przedmiotem konkursu było:

 1) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w mieście Przemków.

 2) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w sołectwie Ostaszów.

 3) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie triathlonu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

 4) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu obiektów sportowych w mieście Przemków.

 5) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie sportu wędkarskiego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

 W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z dnia 2 lipca 2015 r. wpłynęły:

 - na zadanie 1 – 2 oferty (MGKS Zamet w Przemkowie i UKS Przemków Huta),

 - na zadanie 2 – 1 oferta (LZS Ostaszów),

 - na zadanie 3 – nie wpłynęło żadna oferta,

 - na zadanie 4 – 1 oferta (Stowarzyszenie „Nasze Miasto”),

 - na zadanie 5 – 1 oferta (PZW Koło w Przemkowie).

 Na realizację zadań przewidziano środki finansowe w wysokości:

 - zadanie 1 – 69.000zł,

 - zadanie 2 – 15.000zł,

 - zadanie 3 – 4.000zł,

 - zadanie 4 – 2.000zł,

 - zadanie 5 – 2.000zł.

 Komisja Konkursowa ustaliła, co następuje:

 Pozytywnie oceniono, jako zgodne z warunkami ogłoszenia, oferty MGKS Zamet, LZS Ostaszów, Stowarzyszenia „Nasze Miasto”, Koła PZW w Przemkowie.

 Dokumenty dostarczone w zamkniętej kopercie przez UKS Przemków Huta nie spełniały wymagań formalnych konkursu tj. nie zawierały wymaganej ogłoszeniem oferty w formie wniosku o udzielenie dotacji. W związku z powyższym złożone dokumenty zostały przez Komisję Konkursową odrzucone.

 

 

 

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.