foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

Stypendia pomostowe mają pomóc "świeżo upieczonym" studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi (dalej FEP). Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest jej dolnośląskim partnerem (Organizacją Lokalną).


W roku akademickim 2015/2016 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2015/2016). Wkład finansowy Fundacji Edukacji Międzynarodowej (25 proc. wartości każdego stypendium) możliwy jest ze środków programu stypendialnego "zDolny Śląsk". Tymczasem środki przekazywane przez FEP pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.
Wnioski można wysyłać do 31 lipca 2015 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.fem.org.pl

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.