foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 29.11.2018 r. (czwartek) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                       Rady Miejskiej w Przemkowie

                                                                           /-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał publikowane są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji.

bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.