foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wysokość świadczenia to 300 zł jednorazowo dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie „Dobry start” otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Świadczenie DOBRY START przysługuje raz
w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Szczegółowych informacji oraz dotyczących programu „Dobry Start” udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie: tel. 76 8319 200 lub 76 8319 140

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

(www.przemkow.naszops.pl) znajdują się informacje

oraz wniosek NA PROGRAM DOBRY START


Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się zakładka: pytania i odpowiedzi - programu DOBRY START:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/pytania-i-odpowiedzi

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.