foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

30 maja 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie zorganizowała w Przemkowskim Ośrodku Kultury po raz czternasty Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, który był też sponsorem nagród dla dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 47 uczestników z 8 szkół powiatu polkowickiego, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz klasy siódme szkół podstawowych i gimnazjum. 

Uczniowie doskonale poradzili sobie z doborem tekstów i ich interpretacją, co wpłynęło na wysoki poziom recytacji, o czym zapewniała Rada Artystyczna oceniająca prezentacje.

W pierwszej kategorii wiekowej zwyciężył Olgierd Więckowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie, II miejsce uzyskała Julia Kurylak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, III miejsce zdobyła Klaudia Wójcik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. Wyróżnieni zostali: Julia Łeńska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Wysokiej, Hanna Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie oraz Laura Kamińska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach.

W drugiej kategorii wiekowej przyznano dwa pierwsze miejsca, które zdobyły Hanna Kałużka i Maria Zawis obie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. II miejsce uzyskał Fabian Więckowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. Trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróżnieni zostali: Zygmunt Sadowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Barbara Apanel ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach, Szymon Kęska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.

W grupie klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjum zwyciężyła Aleksandra Stemplewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, II miejsce uzyskała Gabriela Gabryś ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie, III miejsce zajął Mikołaj Kałużka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. Wyróżnione zostały: Joanna Klimaszewska ze Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz Patrycja Gozdal ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez panią Dorotę Guzikowską. 
Sponsorami konkursu byli:
- Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak,
- Bank Spółdzielczy w Przemkowie,
- Spółdzielna Mieszkaniowa „Przemko” w Przemkowie,
- ks. kan. Krzysztof Mrukowicz - proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie,
- ks. kan. Mirosław Werłos proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Przemkowie.

W przygotowanie i przeprowadzenie konkursu zaangażowali się: Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, pani Dorota Makowiec, pani Wanda Ejsmont, pani Jolanta Janikowska, pani Donata Przychocka – właścicielka sklepu „Marato” i pan Wojciech Skraba oraz uczennice prowadzące – Wiktoria Marszalik i Alicja Miszkiewicz.

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczyło występującym, ich opiekunom oraz organizatorom wielu emocji i pięknych wrażeń.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.