foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół ekspertów składający się z naukowców reprezentujących polskie uczelnie wyższe wytypował miejscowość Ostaszów do grupy, która stanowi początek tworzenia listy miejscowości ważnych dla zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

 

4 maja 2015 r. odbyła sie wizytacja wsi, mająca na celu ocenę jej walorów.

Ocena terenowa była konsekwencją podpisanej w lutym br. dekleracji udziału Gminy Przemków w projekcie pt. “Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, do którego zaprosiła nas firma IMEDES z siedzibą w Walencji w Hiszpanii. Idea tworzenia sieci takich wsi wpisuje się w program odnowy walorów krajobrazowych i duchowych dziedzictwa wiejskiego realizowanego od wielu lat w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.

Ekspertom wizytującym Ostaszów pokazano m. in. charakterystyczną zabudowę wsi, punkty widokowe, Gospodarstwo Agroturystyczne Amazonka oraz liczne walory krajobrazowe wokół wsi: Rezerwat ornitologiczny “Stawy Przemkowskie” i Użytek ekologiczny “Przemkowskie Bagno”. Podczas wizyty wykonali bardzo dokładną dokumentację fotograficzną, zadawali pytania, gdyż wsie objęte projektem oceniane są pod wieloma względami, a ocenie służy specjalna karta oceny miejscowości. 

Z wynikiem raportu zostaniemy zapoznani w pierwszych dniach czerwca. Wejście do Sieci Najciekawszych Wsi może sie przczynić do podniesienia atrakcyjności miejscowości i gminy na tle innych obszarów.

Wizytacja ekspertów.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.