foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) Burmistrz Przemkowa przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Miejskiego w Przemkowie:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)     Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu

·         realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e), art. 9 ust. 2 lit. b) oraz g) RODO i ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym.  

·         zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)  RODO i ustawy z dnia 8 marca 1991 o samorządzie gminnym

·          w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4)     odbiorcami  danych osobowych będą:

a)     podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

·          dostawcy programów i usług informatycznych

·          podmioty uczestniczące w realizacji zleceń Urzędu Miejskiego

b)    podmioty uprawnione przepisami prawa.

5)     w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa dane mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nienależących do UE.

6)     Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

·         w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub przekazane do Archiwum Państwowego, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy,

·         zapis z monitoringu przechowywany będzie do nadpisania, ale nie dłużej niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7)     posiada Pan/Pani prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)     Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

10)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.