foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa informuje o  wydłużeniu terminu do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Przemków w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12.00.

Pozostałe warunki składania ofert nie ulegają zmianie.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.