foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Na sesji w dniu 17 maja 2018 r. Rada Miejska w Przemkowie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemków za 2017 r.

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było zapoznaniem się Rady Miejskiej:

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2017 r.;

2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Przemków za 2017 r.;

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2017 r.;

4) z informacją o stanie mienia Gminy Przemków;

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie.

W dyskusji  nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. podkreślono niski deficyt na koniec roku, który w rzeczywistości wyniósł 60 tys. zł zamiast planowanych 2,5 mln zł. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 98% planu, z wydatków 91% planu. To wszystko umożliwi zakończenie obowiązywania Programu postępowania naprawczego w styczniu 2019 r. Komisja Rewizyjna kontrolująca finanse Gminy zauważyła, że Burmistrz i pani Skarbnik na bieżąco kontrolowali wydatki. Ponadto pomimo obowiązującego Programu postępowania naprawczego, udało się wykonać niektóre inwestycje m.in. wyremontować drogi na osiedlu Huta. Jak podkreślił Burmistrz Przemkowa, na początku jego kadencji Gmina Przemków była w pierwszej dziesiątce zadłużonych gmin, teraz jest poza pierwsza setką, co jest ogromnym sukcesem. Ponadto drugi rok z rzędu RIO pozytywnie zaopiniowało wykonanie budżetu.

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Burmistrz odbierając gratulacje, podziękował za udzielenie absolutorium oraz merytoryczną dyskusję.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.