foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jeszcze w tym roku Przemków zyska nową drogę nr 328 na odcinku od poprzednio zakończonej inwestycji w kierunku centrum miasta.

 

W 2017 r. zakończył się remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 i chodnika na terenie Przemkowa na odcinku dawny dworzec PKP Przemków-Odlewnia do skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Łąkowej oraz remont chodników na odcinku ul. Plac Wolności do skrzyżowania ul. Fabrycznej i ul. Strumykowej. Prace przeprowadzono z inicjatywy i dzięki staraniom Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.

Już w czerwcu 2017 r. Burmistrz Jerzy Szczupak, mając na uwadze poprawę estetyki drogi a tym samym miasta oraz komfort i bezpieczeństwo poruszających się po chodnikach mieszkańców wystąpił do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie w budżecie na 2018 r. remontu pozostałych odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 328 o długości ok. 1400 m. Swoją prośbę ponowił w październiku ubiegłego roku podkreślając jednocześnie brak możliwości partycypowania Gminy Przemków w kosztach realizacji inwestycji z uwagi na realizację programu postępowania naprawczego. Przychylność tej inwestycji od początku wyrażali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Jerzy Michalak.  

Podjęte starania i wielokrotne rozmowy pana Burmistrza Jerzego Szczupaka, wsparte głosem radnej powiatowej Wandy Żuchowskiej zakończyły się sukcesem i jeszcze w tym roku Przemków zyska nową drogę na odcinku od poprzednio zakończonej inwestycji w kierunku centrum miasta. 18 maja podpisana zostanie umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie na roboty związane z remontem nawierzchni drogowej na odcinku blisko 1000 m oraz chodników o łącznej długości ponad 1400 m. Wartość planowanej inwestycji to kwota 2 728 716,96 zł brutto i jest kosztem inwestora czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Sukces tym większy dla Gminy, że nie poniesie ona z tego tytułu żadnych kosztów pomimo faktu, iż zazwyczaj wkład własny gmin w tego typu inwestycje sięga nawet 50%. Tym bardziej cieszy, iż argumentacja przedstawiona przez Jerzego Szczupaka została zaakceptowana przez Marszałka Cezarego Przybylskiego.

Inwestycja ma zostać wykonana do 31 sierpnia 2018 r. Dodatkowo sfrezowana nawierzchnia zostanie wykorzystana na wykonanie pobocza na odcinku ponad 1900 m od granicy województwa lubuskiego w stronę ul. Wielkie Piece.

Mieszkańcy Przemkowa od dawna czekali na rozpoczęcie kompleksowej poprawy stanu dróg i chodników na terenie miasta. Od 2016 r. sukcesywnie remontowane są chodniki w centrum miasta, kolejne planowane są jeszcze w tym roku. W kwietniu zakończono przebudowę dróg i chodników na os. Huta. Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy, Burmistrz podejmuje decyzje o przystąpieniu do inwestycji, przy wsparciu środków zewnętrznych. Podejmuje także ciągłe starania aby inwestycje na terenie gminy realizowane były przy minimalnym zaangażowaniu finansowym gminy.

Zakończona inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 328 z całą pewnością poprawi estetykę miasta i znacznie zwiększy komfort naszych mieszkańców i turystów, tym bardziej, że we wrześniu Przemków będzie gospodarzem Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.