foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25 kwietnia br. zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę w bieżącym roku. Wybrana w drodze licytacji elektronicznej firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie przebudowała łącznie na odcinku ok 700 m, drogi gminne - ul. Akacjową i Topolową.

 

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wymianą części starych krawężników na nowe. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków UE w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość planowanego zadania wyniosła 528 979,21 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie blisko 337 000 zł.

Ponadto odebrano roboty polegające na remoncie fragmentu nawierzchni ulicy Rybnej w Przemkowie wraz z zatokami parkingowymi, której wykonawcą była także firma PBD Głogów. Długość odcinka objętego remontem wyniosła 155 mb.,  a całkowity koszt remontu 150 015,97 zł.

Obecnie trwają prace w zakresie remontu nawierzchni chodników wzdłuż przebudowanych ulic Topolowej, Rybnej i Akacjowej, w ramach podpisanego przez Gminę Przemków i Spółdzielnię Mieszkaniową „Przemko” w Przemkowie porozumienia. Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów robocizny poprzez zorganizowanie i skierowanie do remontu 4-osobowej brygady, pokrycia kosztów zakupu krawężników, obrzeży drogowych, kostki brukowej, piasku i cementu, wywozu i składowania zdemontowanych krawężników, a także pokrycia kosztów usunięcia krawężników drogowych, wycięcia asfaltu oraz jego uzupełnienia po osadzeniu nowych krawężników. Spółdzielnia zobowiązała się do pokrycia kosztów robocizny poprzez skierowanie 1 pracownika do przeprowadzenia remontu wraz z brygadą skierowaną przez Gminę, zabezpieczenia narzędzi i sprzętu, wykonania remontu chodników przy pomocy brygady skierowanej przez Gminę i nadzoru nad pracami.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.