foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pomnik upamiętniający Bohaterów Maja 1945, położony na działce nr 707 w Przemkowie, stanowiącej własność Gminy Przemków został usunięty.

 

Obowiązek taki narzuciły Gminie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które stanowią, że za usunięcie obiektu upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub inne daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny odpowiada właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty. Właścicielem działki, na której znajdował się pomnik jest Gmina Przemków, była więc zobowiązana do usunięcia pomnika w jego obecnym kształcie. Koszty prac związanych z usunięciem pomnika zwróci Gminie Wojewoda . Jeżeli gmina nie zrealizowałaby obowiązku wynikającego z ustawy do 31 marca pomnik zostałby usunięty przez Wojewodę na koszt Gminy.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.