foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informujemy, że istnieje możliwość pomocy w likwidacji szód powstałych w wyniku silnych wiatrów jakie wystapiły w naszej gminie 5 października 2017 r.

Pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie lub ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego (nie ma obowiązującego formularza wniosku).

Ogólne zasady przydzielania pomocy poszkodownych znajdują się załączonym pliku

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2017 Przemków Rights Reserved.