foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Od września 2017r. Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie realizuje projekt "Logiczne myślenie – pierwszy krok do sukcesu". Projekt jest dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Wrzosowa Kraina”.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji i harmonogram zajęć znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół w Przemkowie www.zsprzemkow.internetdsl.pl.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały gry logiczne oraz logiczno-matematyczne, a także inne pomoce naukowe rozwijające m.in. wyobraźnię przestrzenną. Realizatorzy projektu - Grupa nieformalna „Logicznie myślący”, koordynator projektu Monika Dźwigaj planują przeprowadzić cykl zajęć i spotkań dla lokalnej społeczności, dotyczących rozwoju logicznego myślenia, umiejętności matematycznych i wyobraźni przestrzennej.

Zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży pokażą jak można poprzez zabawę rozwijać się intelektualnie. Dorośli uczestniczący w zajęciach i turnieju gier logiczno-matematycznych połączą aktywność umysłową z poszerzeniem swojej wiedzy na temat pomocy dzieciom w rozwijaniu umiejętności matematyczno-logicznych.

Wielu rodziców skarży się, że ich pociechy mają trudności z matematyką. Projekt pokaże, że tych trudności można uniknąć lub je zmniejszyć. Pomagają w tym m.in. ćwiczenia logicznego myślenia i szereg gier i zabaw logiczno-matematycznych jakie zaprezentujemy w czasie zajęć i planowanego w projekcie turnieju. Projekt przyczyni się w dużym stopniu do integracji społeczności lokalnej, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Pokaże sposób na pożyteczne i przyjemne spędzanie czasu wolnego.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież z Zespołu Szkół pozyska również informacje o możliwych źródłach finansowania oddolnych inicjatyw i zdobędzie doświadczenie w planowaniu i organizacji przedsięwzięć dla społeczności lokalnej. Zajęcia i spotkania w ramach projektu będą ogłaszane i podawane do publicznej wiadomości dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Przemków z zaznaczeniem, które ze spotkań będzie przeznaczone dla jakiej grupy wiekowej.

Zakładamy również możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć na terenie świetlic wiejskich, które wyrażą współpracy z nami przy organizacji zajęć typu „Gry logiczno-matematyczne dla całej rodziny”.

Gdy logika to zabawa – cały świat to łatwa sprawa!

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.