foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  Wystartował skierowany do wszystkich lokalnych społeczności w województwie nowy projekt „Dolnośląskie Małe Granty”. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców regionu do działań na rzecz ich lokalnych wspólnot.

 

Program ma na celu finansowe i merytoryczne wsparcie dla działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Dolnego Śląska, które powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością. Wsparcie finansowe jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł, a minimalna kwota dofinansowania to jeden tysiąc złotych.

Do programu można zgłaszać zarówno projekty kulturalne, sportowe, turystyczne czy społeczne. Mogą to być np. pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży czy działania dla seniorów.

W konkursie wybrano operatora Projektu – Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, która jest koordynatorem Projektu Dolnośląskich Małych Grantów.

Celem Programu jest wzmocnienie postaw obywatelskich społeczności lokalnych Dolnego Śląska, aktywne uczestnictwo nieformalnych grup mieszkańców w projekcie Dolnośląskie Małe Granty poprzez umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach oraz aktywizacje mieszkańców regionu w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.

Urząd Marszałkowski przeznaczy ćwierć miliona złotych do końca tego roku na wsparcie inicjatyw Dolnoślązaków. Do tej pory na finansowanie przez samorząd społecznych inicjatyw mogli liczyć tylko mieszkańcy największych dolnośląskich miast, a programy były realizowane z budżetów gminnych. Nowy projekt „Dolnośląskie Małe Granty” będzie skierowany do wszystkich lokalnych społeczności.

9 października 2017 r. rozpoczyna się nabór projektów do Programu, który potrwa 2 tygodnie. Nabory będą odbywać się za pośrednictwem specjalnej strony internetowej przygotowanej przez Operatora. Realizacja wybranych Projektów będzie miała miejsce od 27 października do 10 grudnia 2017.

Więcej na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/

Szczegóły na stronie: www.malegranty.pl

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.