foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 05.10.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 7 września 2017 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na rok 2017.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowisk w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Przemkowa i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
  5. Informacja na temat działalności sportowej i turystycznej w gminie za rok 2016.
  6. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.