foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5 lipca br. wymienione zostały 4 wiaty autobusowe na terenie Gminy Przemków. Nowa wiata stanęła we wsi Wysoka, w Piotrowicach oraz 2 wiaty na ul. Głogowskiej w Przemkowie przy Osiedlu Głogowskim.

 

Pace wykonała firma Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk, Lipinki ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota, która została wyłoniona w drodze zapytania o cenę.

Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2016 r. sukcesywnej wymiany wiat przystankowych, które zapewnią komfort i skuteczną ochronę pasażerom oczekującym na autobusy podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ponadto, na przełomie czerwca i lipca, wymienione zostały kosze uliczne na terenie Gminy Przemków w ilości 45 szt. Uzupełniono także, we wsiach Wysoka i Jakubowo Lubińskie, ubytki w nawierzchni bitumicznej masą asfaltową "na zimno".

Pod koniec czerwca skończył się trwający 2 miesiące remont kaplicy cmentarnej na ul. Kaczanowskiej w Przemkowie. Remont polegał na wymianie oświetlenia, odnowieniu ścian, drzwi i wymianie armatury sanitarnej w toaletach jak również odświeżeniu ścian, ławek i drzwi w głównym pomieszczeniu kaplicy gdzie odbywają się msze żałobne.

Wszytskie w/w zadania zostały sfinansowane ze środków finansowych gminy, a prace wykonane przez pracowników interwencyjnych.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.