foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 23 800,00 zł na realizację projektu pn. „Nasza wspólna bajka”, w ramach pilotażowego programu, zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie pn. „Partnerstwo dla książki”.

 

Celem programu jest m. in. dążenie do takiego modelu biblioteki publicznej, która „powinna być otwartą dla wszystkich przestrzenią usługową. Miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującym z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami tak, by formować miejscową sferę kulturalną i społeczną. To instytucja płynna – taka, która szybko reaguje na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w społecznościach lokalnych, jak i te, które wiążą się z rozwojem nowych technologii, inaczej kształtujących nawyki czytelnicze”.

Zadanie, które jest realizowane przez POKiB polega na przeprowadzeniu kulturotwórczych działań animacyjnych z udziałem lokalnej społeczności w bibliotece miejskiej w Przemkowie i w jej filii w Wysokiej. W efekcie, w pomieszczeniach bibliotek i najbliższym ich otoczeniu powstaną miejsca, w których odbywać się będą wydarzenia i warsztaty o charakterze czytelniczym. Miejsca te będą przestrzenią otwartą na potrzeby i pomysły czytelników, sprzyjać będą integracji mieszkańców oraz wprowadzaniu w życie ich własnych pomysłów kulturalnych. W celu realizacji projektu zawarte zostały porozumienia partnerskie z Przemkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Cykad – oba stowarzyszenia zadeklarowały czynny udział w realizacji projektu.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.