foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMKÓW PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZAKRESIE SPORTU W 2017 r.

 

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Z 2016 r. 1817 ze zm.) Burmistrz Przemkowa informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w gminie Przemków.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

 1. Miejsko Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" Przemków – przyznając dotację w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta – przynając dotację w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

 3. Ludowego Zespołu Sportowego Ostaszów – przynając dotację w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

 1. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęcie szkoleniem w zakresie triathlonu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

 1. Uczniowskiego Klubu Sportowego "ORLIK" w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 1. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w szachy dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, oraganizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

 1. Uczniowskiego Klubu Sportowego "SZACH-MAT" w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 1. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie sportu wędkarskiego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

 1. Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

5. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w tenis ziemny dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowania do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

 1. Stowarzyszenia NASZE MIASTO PRZEMKÓW w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

6. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w brydża młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowania do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

 1. Miejsko Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" Przemków – przyznając dotację w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Burmistrz Przemkowa infromuje również, że wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej w Przemkowie o zwiększenie środków finansowych na realizację zadań publicznych Gminy Przemków w zakresie sportu przez organizację pozarządowe o kwotę 30 000,00 złotych.

 

Opinia Rady Sportu dotycząca Konkursu Ofert na Realizację zadań publicznych w zakresie sportu w Gminie Przemków w roku 2017.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.