foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, którego celem jest promocja aktywności ruchowej wśród uczniów, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu.

 

W szkołach biorących udział w projekcie odbywają się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych, które obejmują szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

Treningi prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mają do swojej dyspozycji odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbyli szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo każda szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po ich zakończeniu, przekazany zostanie do jej dyspozycji. Cykl zajęć w szkole będzie zwieńczony olimpiadą sportową z udziałem gwiazd sportu – polskich mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych. Zaplanowanych jest 6 olimpiad regionalnych, w każdej będzie uczestniczyć ok. 8-9 szkół.

Obecnie realizowana jest III edycja Leśnej Akademii Sportu w której uczestniczy 50 szkół podstawowych z gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z województwa dolnośląskiego oraz województw ościennych. Do tej pory w zajęciach sportowych, prowadzonych m.in. z udziałem znanych sportowców – Pawła Czapiewskiego, lekkoatlety, medalisty mistrzostw świata i halowego mistrza Europy oraz Sebastiana Chmary – byłego lekkoatlety, mistrza w dziesięcioboju, trenera i działacza sportowego, wzięło udział blisko 750 uczniów z województwa zachodniopomorskiego i łódzkiego.

Projekt współfinansowany jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerem projektu jest Polski Związek Lekkiej Atletyki i projekt „Lekkoatletyka dla każdego”.

***

Pomysłodawcą i głównym wykonawcą projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi od ponad 25 lat. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Więcej informacji o Fundacji EFRWP można znaleźć tutaj: http://efrwp.pl

Szczegóły projektu Leśna Akademia Sportu: http://efrwp.pl/edukacja

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.