foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z inicjatywy i dzięki staraniom Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka oraz prezesów obydwu klubów piłkarskich działających na terenie naszej Gminy 7 czerwca 2017 r. podpisany został list intencyjny w sprawie połaczenia klubów sportowych.

 

Miejsko-Gminny Klub Sportowy "ZAMET" Przemków oraz Uczniowski Klub Sportowy PRZEMKÓW HUTA miałyby się połączyć i stworzyć jeden klub piłkarski. W imieniu stron list podpisali Waldemar Urbaniak – Prezes MGKS "ZAMET" Przemków, Janusz Andrzejczak – Prezes UKS PRZEMKÓW HUTA oraz Jerzy Szczupak – Burmistrz Gminy Przemków. Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie utworzenia struktur jednego klubu sportowego.

List intencyjny jest efektem wielu spotkań z przedstawicielami klubów, zarządami, trenerami i członkami Rady Sportu. Wypracowane rozwiązanie jest pierwszym z wielu kroków, które miałyby doprowadzić do współpracy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a szczególnie piłki nożnej w ramach jednego klubu. Szczególną uwagę wszystkie strony poświęciły sprawom dzieci i młodzieży trenującym na terenie naszej gminy.

Jeżeli list intencyjny zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenia klubów skład zarządu połączonego klubu tworzyć będą: dwie osoby ze strony MGKS "ZAMET" Przemków, dwie osoby ze strony UKS PRZEMKÓW HUTA oraz jedna osoba wyznaczona przez Burmistrza Przemkowa. Zajęcia szkoleniowo-trneingowe odbywać się będą na obiektach przy ul. Akacjowej oraz na stadionie miejskim w Przemkowie.

Decydujące dla powodzenia całej inicjatywy będzie stanowisko obydwu klubów wyrażone uchwałami na Walnych Zgromadzeniach.

Uchwały w sprawie podpisanego listu intencyjnego podejmowane będą na Walnym Zebraniu Członków MGKS Zamet w dniu 26 czerwca 2017 r., w przypadku UKS Przemków Huta w dniu 24 czerwca 2017 r.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.