foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 21.03.2017 r. (wtorek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Tematyka obrad:
1.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2017 r.
2.   Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół im. I.Sendler z siedzibą w Przemkowie ul. Leśna 3 Publicznego Gimnazjum.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemków na lata 2016-2023.
5.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.