foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA O ZMIANIE NAZW ULIC

na terenie miasta Przemków

 

Szanowni Mieszkańcy ulic Marszałka Roli-Żymierskiego i Generała Świerczewskiego!

 

Informuję, że od dnia 25 lutego 2017 r. zaczną obowiązywać nowe nazwy ulic, wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/133/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków.

 

Zmienione zostały dotychczasowe nazwy ulic:

- ulica „Marszałka Roli-Żymierskiego” na ulicę „ks. Jana Skiby”

- ulica „Generała Świerczewskiego” na ulicę „Generała Andersa”

 

 • Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową tj. dowody osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu.

   

 • Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemkowie dokona zmian nazw ulic
  w adresach zameldowania.

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę adresu poprzez złożenie
  w Urzędzie Miejskim w Przemkowie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

 • Zmiana dotyczy nazw ulic, numeracja porządkowa budynków pozostaje bez zmian.

 • O zmianie nazw ulic zostaną powiadomione następujące instytucje: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Urząd Pocztowy w Przemkowie oraz Posterunek Policji w Przemkowie w celu wprowadzenia zmian nazw ulic w ewidencjach i rejestrach, w tym m.in. w ewidencji gruntów i budynków.

 

Proszę również o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

 

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.