foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nazwa zadania: Dostarczanie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektów pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków". Termin składania ofert upływa 30.01.2017 r. godz. 12.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na

Dostarczanie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla:

1) 100 gospodarstw domowych będących beneficjentami ostatecznymi projektu pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemueInclusion w Gminie Przemków(umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 z dn. 11.05.2009 r.) - trwałość projektu;

2) 30 gospodarstw domowych oraz 11 jednostek podległych będących beneficjentami ostatecznymi projektu pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemueInclusion w Gminie Przemków(umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10 z dn. 26.01.2011 r.) - trwałość projektu;

3) 85 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych będących beneficjentami ostatecznymi projektu pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemueInclusion w Gminie Przemków(umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-548/13-00 z dn. 16.12.2013 r. r.) - trwałość projektu;

Pełna treść zapytania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie:

http://umprzemkow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/6493 

 

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.