foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

17 czerwca br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury rozstrzygnięty został konkurs na inicjatywy lokalne o charakterze kulturalnym, które mogą zostać zrealizowane w ramach programu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. 

 

Do POK-u wpłynęło 8 inicjatyw. Do oceny przez komisję składającą się z przedstawicieli zgłoszonych projektów oraz 2 pracowników POK-u, zostało dopuszczonych 7. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim sposób zaangażowania lokalnych zasobów (społecznych, naturalnych, finansowych), stopień integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz wpływ na lokalną kulturę.

W ramach posiadanych środków dofinansowanie otrzyma 5 inicjatyw. Nie jest wykluczone, że po przeszacowaniu budżetów poszczególnych inicjatyw możliwe będzie wsparcie kolejnego projektu. Poniżej tytuły wszystkich ocenianych projektów wraz z ilością otrzymanych punktów, nazwiska wnioskodawców, którzy składali je w imieniu, i dla swojej lokalnej społeczności oraz miejsce realizacji:
1. "Akademia Marzenia" - 27,5 pkt. - Jadwiga Dziadykiewicz - Szklarki
2. "Spieszmy się przekazać naszą historię i tradycję" - 26,6 pkt. - Anna Łukawa - Wysoka
3. "Wióry lecą" - 25,5 pkt. - Małgorzata Sadowska - Krępa
4. "Tańcowała igła z nitką" - 22,5 pkt - Ewa Lubaszewska - Przemków
5. "Coolturalny Przemków" - 16,5 pkt. - Karolina Michalak - Przemków
6. "Kulturalny senior" - 13,5 pkt. - Anna Krzeszewska - Przemków
7. "Nasze marzenia" - 7,5 pkt. - Ryszard Mituła - Przemków.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.