foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

19 czerwca 2016 r. we wsi Wysoka otwarto oficjalnie plac zabaw dla dzieci.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak z rodziną, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przemków Bogusław Stankiewicz z małżonką, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie Dorota Chmielnicka, radna Rady Powiatu Polkowickiego Wana Żuchowska oraz mieszkańcy wsi Wysoka i Wilkocin ze swoimi pociechami.

Dzięki zgodnej współpracy Burmistrza Przemkowa i Nadleśniczego Nadleśnictwa Przemków mieszkańcom wsi Wysoka została przekazana działka, którą mieszkańcy we własnym zakresie pracy zagospodarowali.

 Wszystkich zaproszonych gości przywitała radna Rady Miejskiej w Przemkowie Anna Łukawa oraz sołtys sołectwa Wysoka Tomasz Rydzanicz. Pani Anna długo dziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania placu zabaw. Lista była bardzo długa, a radna starała się nikogo nie pominąć, ponieważ wkład każdej z osób był ważny i niezbędny.

 Ilona Łukawa oraz Roksana Wiśniewska pociągając za koniec wstęgi dokonały oficjalnego otwarcia placu zabaw. Wszystkie dzieci duże i małe ruszyły na huśtawki, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, swobodnie biegając po skoszonej trawie. Dziadkowie i rodzice mogli posiedzieć przy wspólnym stole obserwując zabawy swoich pociech. Z okazji spóźnionego Dnia Dziecka opiekun świetlicy pani Anna Łukawa zorganizowała dzieciom loterię fantową, malowanie twarzy, zawody w workach, przeciąganie liny, wspólne grilowanie. Dzieciom rozdano lody i cukierki otrzymane od gości w prezencie oraz rozlosowano drobne upominki.

Wspólnej zabawie towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, a życzeniem wszystkich uczestników było, aby utworzone miejsce bezpiecznie służyło dzieciom jak najdłużej.

 

 

 

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.