foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od  dnia 1 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie.

· Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

· Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

· Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

 Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

 

Szczegółowych informacji dotyczących Programu Rodzina 500+ udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie: tel. 76 8319 200.

 

Na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie w zakładce przyjmowanie i załatwianie spraw znajdują się informacje na temat Programu 500+

 Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

                                                                                                         

                                                                          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.