foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie

Burmistrz Przemkowa informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. podmiot działający pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 10 grudnia do 20 grudnia 2015 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 4.000 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Przemkowa nie udzielono w roku 2015 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Gminy Przemków przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny, skierowane jest do mieszkańców naszego Miasta emerytów, rencistów, inwalidów, kombatantów członków organizacji pozarządowych. Oferent planuje organizację spotkania wigilijnego skierowaną do starszych i samotnych mieszkańców naszej Gminy. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Przemkowa w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 2 grudnia 2015 r. do godziny 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie.

 

Urząd Miejski w Przemkowie, 59-170 Przemków, ul. Plac Wolności 25, tel. 768319081, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.