foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa ogłosił komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok."

PROJEKT PROGRAMU

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.