foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRZEMKÓW, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Urząd Miejski w Przemkowie przekazuje informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, że w III kwartale 2015 r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki, Wysoka, Wilkocin, Ostaszów (teren Gminy Przemków) w zakresie monitoringu przeglądowego (sieć).

Badania wykazały, że woda pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym pobrana z wodociągów sieciowych (Przemków, Ostaszów, Wilkocin, Wysoka) odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego.

Odnotowano przekroczenie parametru mętności w próbach wody pobranych z wodociągu sieciowego Szklarki (mętność 1,6 i 1,9 NTU - norma 1 NTU), wydano pismo nakazujące podjęcie działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w terminie 30 dni.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.